lunes, 10 de febrero de 2014

PAGO DE RECIBOS DEL ACPA / PAGAMENT DE REBUTS DE L'ACPA
PAGAMENTS DE REBUTS DE L'ACPA


Amb motiu de la demanda de molts pares i mares, que ens han demanat la domiciliació del rebut de l'ACPA, i atés que per un problema d'adaptació a la Llei de Protecció de Dades ens resulta impossible realitzar-ho enguany. Hem optat per facilitar el pagament del primer ingrés de 25 euros a l'Associaciò Catòlica de Pares d'alumnes en efectiu.


Per a això, les persones que per problemes d'horari, no poden fer l'ingrés a través de l'entitat financera podran fer-ho el dia 1 d'octubre (primer dia de classe a la vesprada) en el despatx de l'ACPA, en el següent horari:


De 15:00h a 18:15h (dimecres 1 d'Octubre)


El Despatx està ubicat en el primer pis, junt amb Administració en l'edifici d'Infantil. 


D'altra banda, agrair-vos a les persones que hàgeu fet l'ingrés en el banc, ja que sabem que heu patit prou de temps d'espera


Per a les transferències: ES 90 3058-2122-50-2720001623                                                                                             Junta Directiva

  ________________________________________________________________________________


PAGOS DE RECIBOS DEL ACPA


Con motivo de la demanda de muchos padres y madres, que nos han pedido la domiciliación del recibo del ACPA, y dado que por un problema de adaptación a la Ley de Protección de Datos nos es imposible realizarlo este año. Hemos optado por facilitar el pago del primer ingreso de 25 euros a la Associaciò Catòlica de Pares d’alumnes en efectivo.


Para ello, las personas que por problemas de horario, no pueden hacer el ingreso a través de la entidad financiera podrán hacerlo el día 1 de octubre (primer día de clase por la tarde) en el despacho del ACPA, en el siguiente horario:


De 15:00h a 18:15h (miércoles 1 de Octubre)


El Despacho está ubicado en el primer piso, junto a Administración en el edificio de Infantil.


Por otro lado, agradeceros a las personas que hayáis hecho el ingreso en el banco, puesto que sabemos que habéis sufrido bastante tiempo de espera.


Para las transferencias:  ES 90 3058-2122-50-2720001623
  
                                                                                                                                                                                                   Junta Directiva